דירות ותוכניות

בנייןסוג חוזה שכירותמספר דירהקומהסוג נכסמספר חדריםכיוון אוויר טיפוס דירהשטח דירהשטח מרפסת/גינה מחיר שכ"דלהורדת
תוכנית הדירה
Aשוק חופשי73דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי103דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי134דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי164דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי195דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי225דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי256דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי286דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי317דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי347דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Aזכאים42דירה2מזרחF15174400
Aזכאים32דירה2מערבF25274400
Aזכאים175דירה3דרום , מזרחR73106000
Aזכאים185דירה3דרום , מערבR73106000
Aשוק חופשי236דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי246דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי297דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי307דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי358דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי368דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Aזכאים83דירה3צפון , מערבP74106000
Aזכאים93דירה3צפון , מזרחP74106000
Aזכאים144דירה3צפון , מערבP74106000
Aזכאים154דירה3צפון , מזרחP74106000
Aזכאים205דירה3צפון , מערבP74106000
Aזכאים215דירה3צפון , מזרחP74106000
Aשוק חופשי266דירה3צפון , מערבP7410יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי276דירה3צפון , מזרחP7410יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי327דירה3צפון , מערבP7410יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי337דירה3צפון , מזרחP7410יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי53דירה4דרום , מזרחK10513יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי63דירה4דרום , מערבK10513יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי378מיני פנט'4צפון , מערבQ10422יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי388מיני פנט'4צפון , מזרחQ10422יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי114דירה3דרום , מזרחL27532יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי124דירה3דרום , מערבL27532יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי22דירת גן 4דרום , מערבH110590יעודכן בהמשך
Aשוק חופשי12דירת גן 4דרום , מזרחH2105238יעודכן בהמשך
Bזכאים31דירה2מערבF5074400
Bזכאים61דירה2מזרחF5074400
Bזכאים72דירה2מערבF5074400
Bזכאים102דירה2מזרחF5074400
Bשוק חופשי133דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי163דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי194דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי224דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי255דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי285דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי316דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי346דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי377דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי407דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Bזכאים41דירה4צפון , מערבG105107440
Bזכאים51דירה4צפון , מזרחG105107440
Bזכאים82דירה4צפון , מערבG105107440
Bזכאים92דירה4צפון , מזרחG105107440
Bשוק חופשי295דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי305דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי356דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי366דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי417דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי427דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי458דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי468דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Bזכאים204דירה3צפון , מערבP74106000
Bזכאים214דירה3צפון , מזרחP74106000
Bשוק חופשי265דירה3צפון , מערבP7410יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי275דירה3צפון , מזרחP7410יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי326דירה3צפון , מערבP7410יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי336דירה3צפון , מזרחP7410יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי387דירה3צפון , מערבP7410יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי397דירה3צפון , מזרחP7410יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי173דירה4דרום , מזרחK10513יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי183דירה4דרום , מערבK10513יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי438מיני פנט'4צפון , מערבQ10422יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי448מיני פנט'4צפון , מזרחQ10422יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי10דירת גן 4צפון , מערבE10629יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי20דירת גן 4צפון , מזרחE10629יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי234דירה3דרום , מזרחL27532יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי244דירה3דרום , מערבL27532יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי143דירה3צפון , מערבL17632יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי153דירה3צפון , מזרחL17632יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי112דירה4דרום , מזרחH4105149יעודכן בהמשך
Bשוק חופשי122דירה4דרום , מערבH3105183יעודכן בהמשך
Cזכאים31דירה2מערבF5074400
Cזכאים61דירה2מזרחF5074400
Cזכאים92דירה2מערבF5074400
Cזכאים122דירה2מזרחF5074400
Cזכאים153דירה2מערבF5074400
Cזכאים183דירה2מזרחF5074400
Cשוק חופשי214דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי244דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי275דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי305דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי336דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי366דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי397דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי427דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Cזכאים41דירה4צפון , מערבG105107440
Cזכאים51דירה4צפון , מזרחG105107440
Cשוק חופשי102דירה4צפון , מערבG10510יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי112דירה4צפון , מזרחG10510יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי255דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי265דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי316דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי326דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי377דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי387דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי438דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי448דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Cזכאים224דירה3צפון , מערבP74106000
Cזכאים234דירה3צפון , מזרחP74106000
Cזכאים285דירה3צפון , מערבP74106000
Cזכאים295דירה3צפון , מזרחP74106000
Cשוק חופשי346דירה3צפון , מערבP7410יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי356דירה3צפון , מזרחP7410יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי407דירה3צפון , מערבP7410יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי417דירה3צפון , מזרחP7410יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי133דירה4דרום , מזרחK10513יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי143דירה4דרום , מערבK10513יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי458מיני פנט'4צפון , מערבQ10422יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי468מיני פנט'4צפון , מזרחQ10422יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי10דירת גן 4צפון , מזרחE10629יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי20דירת גן 4צפון , מערבE10629יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי194דירה3דרום , מזרחL27532יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי204דירה3דרום , מערבL27532יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי163דירה3צפון , מערבL17632יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי173דירה3צפון , מזרחL17632יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי82דירה4דרום , מערבH5105149יעודכן בהמשך
Cשוק חופשי72דירה4דרום , מזרחH6105177יעודכן בהמשך
Dזכאים31דירה2מערבF5074400
Dזכאים61דירה2מזרחF5074400
Dזכאים72דירה2מערבF5074400
Dזכאים102דירה2מזרחF5074400
Dזכאים133דירה2מערבF5074400
Dזכאים163דירה2מזרחF5074400
Dשוק חופשי194דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי224דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי255דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי285דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי316דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי346דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי377דירה2מערבF507יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי407דירה2מזרחF507יעודכן בהמשך
Dזכאים41דירה4צפון , מערבG105107440
Dזכאים51דירה4צפון , מזרחG105107440
Dשוק חופשי82דירה4צפון , מערבG10510יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי92דירה4צפון , מזרחG10510יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי295דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Dזכאים305דירה3דרום , מערבR73106000
Dשוק חופשי356דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי366דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי417דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי427דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי458דירה3דרום , מזרחR7310יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי468דירה3דרום , מערבR7310יעודכן בהמשך
Dזכאים204דירה3צפון , מערבP74106000
Dזכאים214דירה3צפון , מזרחP74106000
Dזכאים265דירה3צפון , מערבP74106000
Dשוק חופשי275דירה3צפון , מזרחP7410יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי326דירה3צפון , מערבP7410יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי336דירה3צפון , מזרחP7410יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי387דירה3צפון , מערבP7410יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי397דירה3צפון , מזרחP7410יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי173דירה4דרום , מזרחK10513יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי183דירה4דרום , מערבK10513יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי438מיני פנט'4צפון , מערבQ10422יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי448מיני פנט'4צפון , מזרחQ10422יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי10דירת גן 4צפון , מזרחE10629יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי20דירת גן 4צפון , מערבE10629יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי234דירה3דרום , מזרחL27532יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי244דירה3דרום , מערבL27532יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי143דירה3צפון , מערבL17632יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי153דירה3צפון , מזרחL17632יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי112דירה4דרום , מזרחH810592יעודכן בהמשך
Dשוק חופשי122דירה4דרום , מערבH7105244יעודכן בהמשך

* דמי האחזקה עבור דירות בשכר דירה מפוקח הינם בסך של 4 ₪ למ"ר, כשהם מוצמדים למדד הבסיס (מדד מרץ 2017)

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות