הרשמה להגרלה

בדיקת התאמה והנפקת אישור זכאות


שלב ראשון הינו בירור זכאות להשתתף בהגרלה לשכירת דירה בשכר דירה מפוקח במסגרת פרויקט “דירה להשכיר”. הקריטריונים לזכאות זהים לקריטריונים במסגרת "מחיר למשתכן - חסר דירה". בכל שאלה בנוגע לאישור הזכאות והקריטריונים יש לפנות לחברות הסיוע  של משרד הבינוי והשיכון (עמידר, מילגם ואלונים). לשם בדיקת הקריטריונים והנפקת אישור הזכאות יש להיכנס לאתר משרד הבינוי והשיכון, בלינק הבא -

1.

הרשמה להגרלה

שלב שני הינו הרשמה להגרלה. לאחר הנפקת אישור הזכאות יש לבצע הליך רישום לפרויקט “אשטרום מגורים להשכרה”. לטופס ההרשמה מקוון לחץ כאן.
ההרשמה להגרלה לרשימת ההמתנה תתאפשר מיום 10.07.2023 בשעה 12:00 ועד 10.08.2023 בשעה 12:00 בלבד, יש להגיש בקשות עד למועד זה. בקשות שיתקבלו לאחר תקופת ההרשמה לא יכנסו להגרלה. ההגרלה תתקיים בתאריך 24.08.2023 .

2.

- אישור זכאות. לדוגמאת אישור זכאות לחץ כאן
- תעודת נכה, אישור בדבר היותך נכה מרותק/ת לכיסא גלגלים לצמיתות.

בקשת ההרשמה תכלול את המסמכים הבאים:
- בקשת הרשמה חתומה.
- צילום תעודת זהות של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות.

* הגרלה זו נערכת לצורך רשימת המתנה לדירות שעשויות להתפנות במהלך השנים 2023-2024

איך נרשמים להגרלה ?

בשלב ראשון צריך לפתוח את טופס ההרשמה המקוון, למלא את הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
לאחר מילוי כל הפרטים וצירוף כל המסמכים הנדרשים יש ללחוץ על אישור הרשמה ושליחה.

אפשרויות נוספות: את טופס ההרשמה והמסמכים יש לשלוח באחת מ- 4 האופציות הבאות אשר מוכרות למשרד השיכון:

דואר רשום

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ממלאים את הפרטים ושולחים בדואר רשום מגדלי לייף בניין A רחוב הירקון 3 בני ברק מיקוד 5120124 אשטרום מגורים להשכרה

משרד היזם במתחם

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ממלאים את הפרטים הנדרשים ומוסרים לנציג החברה במשרדים באתר אשטרום מגורים להשכרה  – נאות פרס חיפה.

דוא”ל

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ופועלים לפי ההנחיות.
(כפתור זה יהיה זמין להרשמה במהלך תקופת ההרשמה להגרלה בלבד).
ashtrom4rent@ashtrom4rent.co.il

פקס

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ממלאים את הפרטים הנדרשים ושולחים לפקס שמספרו:
073-2269849.

לאחר ביצוע ההרשמה תשלח הודעה לכתובת דוא”ל שהוזנה בטופס ההרשמה, המאשרת את קבלת הטפסים. הודעת הדואר האלקטרוני אינה מהווה אישור השתתפות בהגרלה או אישור על תוכן המסמך ותקינתו, אלא את קבלתו בלבד.


המידע שיימסר על ידי הנרשמים להגרלה (לרבות שם, מספר תעודת זהות, מספר תעודת זכאות, כתובת ופרטים מזהים נוספים), יועבר לידי החברה ו/או לידי משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמם, לצורך בדיקה ואימות זכאותו של הנרשם, וכי בהגשת המידע על ידי הנרשם – הוא מסכים למסירת המידע למטרה זו.


עיקרון תהליך ההרשמה:

ממלאים את טופס ההרשמה המקוון בצירוף המסמכים הנדרשים ולוחצים להרשמה,  או באמצעות אמצעי ההרשמה שצוינו לעיל.
כל הבקשות יועברו למשרד השיכון לאישור סופי של הזכאות. רק אלו שיאושרו ע”י משרד השיכון ישתתפו בהגרלה.

חשוב להדגיש כי- על כל משק בית (זכאי, בן זוג / בת זוג לרבות ידוע/ה בציבור וילדים מתחת לגיל 18) להגיש בקשת הרשמה אחת בלבד לרבות בני זוג ללא ילדים וכן יחידים הנרשמים יחד. לא ניתן להגיש בקשת הרשמה על שם מועמד אחד ובקשת הרשמה נוספת על שם בן/בת הזוג.

עבור כל בקשה שתתקבל ישלח אישור עם מספר סידורי של הבקשה - אישור זה אינו מהווה אישור הרשמה וכניסה להגרלה (!!) ואינו מהווה אישור בדבר קבלת המסמכים על מנת לאשר את תוכן המסמכים ותקינותם – ייתכן וידרשו מסמכים נוספים, לכן, אישור זה מהווה אישור לקבלת המסמכים בלבד. הודעה על תוצאות ההגרלה תתקבל לאחר ביצוע הגרלה בכפוף לכך שתעודת הזכאות בתוקף ביום ההגרלה.

תוצאות ההגרלה

3.

לאחר ההגרלה כל אחד/ת מהמשתתפים יקבל מייל עם מיקומו/ה ברשימת ההמתנה

 

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות