דירות ותוכניות

בניין A1

פרטי הדירות
בנייןמספר דירהדגםקומהסוג הנכסכ"אשטחשטח גינה / מרפסת / גגשוק חופשי / זכאיםפנוי \ לא פנוילהורדת
תוכנית הדירה
A11Aקרקעדירת גן 3 חדריםדרום-מערב82126שוק חופשיתפוס
A12A1קרקעדירת גן 3 חדריםצפון-מערב82107שוק חופשיפנוי
A13Bקרקעדירת גן 4 חדריםצפון-מזרח-מערב101198שוק חופשיתפוס
A14A1דירת 3 חדריםדרום-מערב8211זכאיםתפוס
A15A11דירת 3 חדריםצפון-מערב8211זכאיםתפוס
A16B1דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A17A2דירת 3 חדריםדרום-מערב8211זכאיםתפוס
A18A12דירת 3 חדריםצפון-מערב8211זכאיםתפוס
A19B2דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A110B12דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A111A3דירת 3 חדריםדרום-מערב8211זכאיםתפוס
A112A13דירת 3 חדריםצפון-מערב8211זכאיםתפוס
A113B3דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A114B13דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A115A4דירת 3 חדריםדרום-מערב8211זכאיםתפוס
A116A14דירת 3 חדריםצפון-מערב8211זכאיםתפוס
A117B4דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A118B14דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A119A5דירת 3 חדריםדרום-מערב8211זכאיםתפוס
A120A15דירת 3 חדריםצפון-מערב8211זכאיםתפוס
21B5דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A122B15דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A123A6דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A124A16דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A125B6דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A126B16דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A127A7דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A128A17דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A129B7דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A130B17דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A131A8דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A132A18דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A133B8דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A134B18דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A135A9דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A136A19דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A137B9דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A138B19דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A139A10דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A140A110דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A141B10דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A142B110דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A143A11דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A144A111דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A145B11דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A146B111דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A147A12דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A148A112דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A149B12דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A150B112דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
spam
A151A13דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A152A113דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A153B13דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A154B113דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A155A14דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A156A114דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A157B14דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A158B114דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A159C15דירת 5 חדריםצפון-דרום-מערב12945שוק חופשיתפוס
A160B15דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A161B115דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
נגישות