דירות ותוכניות

בניין A2

פרטי הדירות
בנייןמספר דירהדגםקומהסוג הנכסמספר חדריםכ"אשטחשטח גינה / מרפסת / גגשוק חופשי / זכאיםפנוי \ לא פנוילהורדת
תוכנית הדירה
דמ''ש (ש''ח)חתימה על בקשת הרשמה
A21A1-1דירה 3 צפון-מערב82172שוק חופשיתפוס 4,600 ₪
A22B-1דירה4 צפון-מזרח-מערב101126שוק חופשיתפוס 5,100 ₪
A23Aקרקעדירה3 דרום-מערב-מזרח82109שוק חופשיתפוס 4,700 ₪
A24A1קרקעדירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס3,800 ₪
A25Bקרקעדירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,100 ₪
A26A1דירה3 דרום-מערב8211זכאיםתפוס
A27A11דירה3 צפון-מערב8211זכאיםתפוס
A28B1דירה4 צפון-מזרח10112זכאיםתפוס
A29A2דירה3 דרום-מערב8211זכאיםתפוס
A210A12דירה3 צפון-מערב8211זכאיםתפוס
A211B2דירה4 צפון-מזרח10112זכאיםתפוס
A212B12דירה4 דרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A213A3דירה3 דרום-מערב8211זכאיםתפוס
A214A13דירה3 צפון-מערב8211זכאיםתפוס
A215B3דירה4 צפון-מזרח10112זכאיםתפוס
A216B13דירה4 דרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A217A4דירה 3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,000 ₪
A218A14דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,000 ₪
A219B4דירה4 צפון-מזרח10112זכאיםתפוס
A220B14דירה 4 דרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A221A5דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,050 ₪
A222A15דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,050 ₪
A223B5דירה 4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,100 ₪
A224B15דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,350 ₪
A225A6דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,100 ₪
A226A16דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,100 ₪
A227B6דירה4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,400 ₪
A228B16דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,400 ₪
A229A7דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,150 ₪
A230A17דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,150 ₪
A231B7דירה4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,450 ₪
A232B17דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,450 ₪
A233A8דירה 3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,200 ₪
A234A18דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,200 ₪
A235B8דירה4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,500 ₪
A236B18דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,500 ₪
A237A9דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,250 ₪
A238A19דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,250 ₪
A239B9דירה4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,550 ₪
A240B19דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,550 ₪
A241A10דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,300 ₪
A242A110דירה 3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,300 ₪
A243B10דירה4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,600 ₪
A244B110דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,600 ₪
A245A11דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,350 ₪
A246A111דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,350 ₪
A247B11דירה4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,650 ₪
A248B111דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,650 ₪
A249A12דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,400 ₪
A250A112דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,400 ₪
A251B12דירה 4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,700 ₪
A252B112דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,700 ₪
A253A13דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,450 ₪
A254A113דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,450 ₪
A255B13דירה 4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,750 ₪
A256B113דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,750 ₪
A257A14דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,500 ₪
A258A114דירה 3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס 4,500 ₪
A259B14דירה4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,800 ₪
A260B114דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,800 ₪
A261C15דירה 5 צפון-מערב-דרום12945שוק חופשיתפוס6,600 ₪
A262B15דירה4 צפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס 4,850 ₪
A263B115דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס 4,850 ₪

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות