דירות ותוכניות

בניין A2

פרטי הדירות
בנייןמספר דירהדגםקומהסוג הנכסכ"אשטחשטח גינה / מרפסת / גגשוק חופשי / זכאיםפנוי \ לא פנוילהורדת
תוכנית הדירה
A21A1-1דירת 3 חדריםצפון-מערב82172שוק חופשיתפוס
A22B-1דירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב101126שוק חופשיתפוס
A23Aקרקעדירת 3 חדריםדרום-מערב-מזרח82109שוק חופשיתפוס
A24A1קרקעדירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A25Bקרקעדירת 4 חדריםצפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A26A1דירת 3 חדריםדרום-מערב8211זכאיםתפוס
A27A11דירת 3 חדריםצפון-מערב8211זכאיםתפוס
A28B1דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112זכאיםתפוס
A29A2דירת 3 חדריםדרום-מערב8211זכאיםתפוס
A210A12דירת 3 חדריםצפון-מערב8211זכאיםתפוס
A211B2דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112זכאיםתפוס
A212B12דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A213A3דירת 3 חדריםדרום-מערב8211זכאיםתפוס
A214A13דירת 3 חדריםצפון-מערב8211זכאיםתפוס
A215B3דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112זכאיםתפוס
A216B13דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A217A4דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A218A14דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A219B4דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112זכאיםתפוס
A220B14דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A221A5דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A222A15דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A223B5דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס
A224B15דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A225A6דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A226A16דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A227B6דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס
A228B16דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A229A7דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A230A17דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A231B7דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיפנוי
A232B17דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A233A8דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A234A18דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A235B8דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס
A236B18דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיפנוי
A237A9דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A238A19דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A239B9דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס
A240B19דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A241A10דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A242A110דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A243B10דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס
A244B110דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A245A11דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A246A111דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A247B11דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס
A248B111דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A249A12דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A250A112דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A251B12דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס
A252B112דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A253A13דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A254A113דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A255B13דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס
A256B113דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A257A14דירת 3 חדריםדרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A258A114דירת 3 חדריםצפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A259B14דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס
A260B114דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A261C15דירת 5 חדריםצפון-מערב-דרום12945שוק חופשיתפוס
A262B15דירת 4 חדריםצפון-מזרח10112שוק חופשיתפוס
A263B115דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
נגישות