דירות ותוכניות

בניין B1

פרטי הדירות
בנייןמספר דירהדגםקומהסוג הנכסכ"אשטחשטח גינה / מרפסת / גגשוק חופשי / זכאיםפנוי \ לא פנוילהורדת
תוכנית הדירה
B11Aקרקעדירת 3 חדריםדרום-מערב8077שוק חופשיפנוי
B12A1קרקעדירת 3 חדריםצפון-מערב80118שוק חופשיתפוס
B13Bקרקעדירת 4 חדריםצפון-מזרח100133שוק חופשיתפוס
B14Cקרקעדירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב100131שוק חופשיתפוס
B15A1דירת 3 חדריםדרום-מערב8011זכאיםתפוס
B16A11דירת 3 חדריםצפון-מערב8011זכאיםתפוס
B17B1דירת 4 חדריםצפון-מזרח10012זכאיםתפוס
B18C1דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10012זכאיםתפוס
B19A2דירת 3 חדריםדרום-מערב8011זכאיםתפוס
B110A12דירת 3 חדריםצפון-מערב8011זכאיםתפוס
B111B2דירת 4 חדריםצפון-מזרח10012זכאיםתפוס
B112C2דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10012זכאיםתפוס
B113A3דירת 3 חדריםדרום-מערב8011שוק חופשיתפוס
B114A13דירת 3 חדריםצפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B115B3דירת 4 חדריםצפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B116C3דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10012שוק חופשיתפוס
B117A4דירת 3 חדריםדרום-מערב8011שוק חופשיתפוס
B118A14דירת 3 חדריםצפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B119B4דירת 4 חדריםצפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B120C4דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10012שוק חופשיתפוס
B121A5דירת 3 חדריםדרום-מערב8011שוק חופשיתפוס
B122A15דירת 3 חדריםצפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B123B5דירת 4 חדריםצפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B124C5דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10012שוק חופשיתפוס
B125A6דירת 3 חדריםדרום-מערב8011שוק חופשיתפוס
B126A16דירת 3 חדריםצפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B127B6דירת 4 חדריםצפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B128C6דירת 4 חדריםדרום-מזרח-מערב10012שוק חופשיתפוס
B129D7דירת 5 חדריםצפון-דרום-מערב12843שוק חופשיפנוי
B130E7דירת 5 חדריםצפון-דרום-מזרח122105שוק חופשיפנוי
נגישות