דירות ותוכניות

בניין B2

פרטי הדירות
בנייןמספר דירהדגםקומהסוג הנכסכ"אשטחשטח גינה / מרפסת / גגשוק חופשי / זכאיםפנוי \ לא פנוילהורדת
תוכנית הדירה
B21Aקרקעדירת גן 3 חדריםצפון-מזרח8090שוק חופשיפנוי
B22A1קרקעדירת גן 3 חדריםצפון-מערב8038שוק חופשיפנוי
B23Bקרקעדירת 4 חדריםדרום-מערב10020שוק חופשיתפוס
B24Cקרקעדירת 4 חדריםדרום-צפון-מזרח10020שוק חופשיתפוס
B25A1דירת 3 חדריםצפון-מזרח8011זכאיםתפוס
B26A11דירת 3 חדריםצפון-מערב8011זכאיםתפוס
B27B1דירת 4 חדריםדרום-מערב10012זכאיםתפוס
B28C1דירת 4 חדריםדרום-צפון-מזרח10012זכאיםתפוס
B29A2דירת 3 חדריםצפון-מזרח8011זכאיםתפוס
B210A12דירת 3 חדריםצפון-מערב8011זכאיםתפוס
B211B2דירת 4 חדריםדרום-מערב10012זכאיםתפוס
B212C2דירת 4 חדריםדרום-צפון-מזרח10012זכאיםתפוס
B213A3דירת 3 חדריםצפון-מזרח8011שוק חופשיתפוס
B214A13דירת 3 חדריםצפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B215B3דירת 4 חדריםדרום-מערב10012שוק חופשיתפוס
B216C3דירת 4 חדריםדרום-צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B217A4דירת 3 חדריםצפון-מזרח8011שוק חופשיתפוס
B218A14דירת 3 חדריםצפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B219B4דירת 4 חדריםדרום-מערב10012שוק חופשיתפוס
B220C4דירת 4 חדריםדרום-צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B221A5דירת 3 חדריםצפון-מזרח8011שוק חופשיתפוס
B222A15דירת 3 חדריםצפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B223B5דירת 4 חדריםדרום-מערב10012שוק חופשיתפוס
B224C5דירת 4 חדריםדרום-צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B225A6דירת 3 חדריםצפון-מזרח8011שוק חופשיתפוס
B226A16דירת 3 חדריםצפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B227B6דירת 4 חדריםדרום-מערב10012שוק חופשיתפוס
B228C6דירת 4 חדריםדרום-צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B229D7דירת 5 חדריםצפון-מזרח-מערב12843שוק חופשיתפוס
B230E7דירת 5 חדריםדרום-מזרח-מערב122105שוק חופשיתפוס
נגישות