תעודת זכאות

בדיקת התאמה והנפקת אישור זכאות


שלב ראשון הינו בירור זכאותכם להשתייך לתוכנית “מחיר למשתכן”. בכל שאלה בנוגע לאישור הזכאות והקריטריונים יש לפנות לחברות הסיוע של משרד
הבינוי והשיכון (עמידר, מילגם ואלונים). לשם בדיקת הקריטריונים והנפקת אישור הזכאות יש להיכנס לאתר משרד הבינוי והשיכון, בלינק הבא -

1.

הרשמה להגרלה

לאחר הנפקת אישור הזכאות יש לבצע הליך רישום להגרלת הזכאים בפרויקט הנבחר.
מועדי הרישום להגרלות וביצוען יפורסמו באתר הפרויקט.

2.

- אישור זכאות. לדוגמאת אישור זכאות לחץ כאן
- תעודת נכה, אישור בדבר היותך נכה מרותק/ת לכיסא גלגלים לצמיתות.

בקשת ההרשמה תכלול את המסמכים הבאים:
- בקשת הרשמה חתומה.
- צילום תעודת זהות של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות.

איך נרשמים להגרלה ?

בשלב ראשון צריך להדפיס את טופס הרשמה, למלא את הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
את טופס ההרשמה והמסמכים יש לשלוח באחת מ- 4 האופציות הבאות אשר מוכרות למשרד השיכון:

לאחר ביצוע ההרשמה תשלח הודעה לכתובת דוא”ל שהוזנה בטופס ההרשמה, המאשרת את קבלת הטפסים. הודעת הדואר האלקטרוני אינה מהווה אישור השתתפות בהגרלה או אישור על תוכן המסמך ותקינתו, אלא את קבלתו בלבד.


עיקרון תהליך ההרשמה:

ממלאים את טופס ההרשמה בצירוף המסמכים הנדרשים ושולחים במייל או באמצעות אמצעי ההרשמה שצוינו לעיל.
כל הבקשות יועברו למשרד השיכון לאישור סופי של הזכאות. רק אלו שיאושרו ע”י משרד השיכון ישתתפו בהגרלה.

חשוב להדגיש כי- על כל משק בית (זכאי, בן זוג / בת זוג לרבות ידוע/ה בציבור וילדים מתחת לגיל 18) להגיש בקשת הרשמה אחת בלבד לרבות בני זוג ללא ילדים וכן יחידים הנרשמים יחד. לא ניתן להגיש בקשת הרשמה על שם מועמד אחד ובקשת הרשמה נוספת על שם בן/בת הזוג.

עבור כל בקשה שתתקבל ישלח אישור עם מספר סידורי של הבקשה - אישור זה אינו מהווה אישור הרשמה וכניסה להגרלה (!!) ואינו מהווה אישור בדבר קבלת המסמכים על מנת לאשר את תוכן המסמכים ותקינותם – ייתכן וידרשו מסמכים נוספים, לכן, אישור זה מהווה אישור לקבלת המסמכים בלבד. הודעה על תוצאות הזכייה תתקבל לאחר ביצוע הגרלה בכפוף לכך שתעודת הזכאות בתוקף ביום ההגרלה.

תוצאות ההגרלה

התוצאות יתפרסמו באתר ע"פי סדר הזכייה.

3.

מזל-טוב. זכיתם! ... ועכשיו...

במידה וזכיתם בהגרלה ולאחר שקבלתם הודעה בגין הזכייה, יש לבצע מספר שלבים:
בחירת הדירה –
בהודעת הזכייה יופיע מועד שבו על הזוכה להגיע ולבחור את הדירה ע”פ סדר הזכייה בהגרלה ולא יאוחר מ-14 יום ממועד פרסום תוצאות ההגרלה.
עד למועד בחירת הדירה על הזוכה לשלם את הפיקדון בסך 2,000 ₪ אשר לא יוחזר ויקוזז משכר הדירה עבור החודש הראשון.
פיקדון -
עד למועד בחירת הדירה על הזוכה לשלם את הפיקדון בחשבון הבנק כמופיע באתר הפרויקט.
במועד בחירת הדירה חובה להביא אישור אודות ההפקדה (לא תתאפשר בחירת דירה ללא אישור התשלום).
חתימה על הסכם שכירות -
במעמד בחירת הדירה יקבע מועד לחתימה על הסכם השכירות, במועד זה עליכם להגיע למשרדי החברה עם המסמכים הבאים:
הוראת קבע לחיוב חשבון חתומה ע”י הבנק, בטחונות: ערבות בנקאית (נוסח בהסכם השכירות) או פיקדון במזומן בגובה חודש שכירות וחודש דמי אחזקה.
שטר חוב בגובה 6 חודשי שכירות + 6 חודשי אחזקה. על השטר להיות חתום ע”י 2 ערבים, שאינם שוכרי הדירה אשר אושרו ע”י החברה ושחתימתם אומתה ע”י עורך דין (ניתן להחתים את הערבים במשרד היזם בנוכחות נציג החברה) יש להביא צילום ת. זהות של הערבים כולל הנספח.

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

כל ההדמיות מוצגות להמחשה בלבד. התכניות, המידות וכל יתר הפרטים באתר זה נועדו למסירת מידע בלבד ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה. יתכנו שינויים במידות החדרים בין המוצג בתוכניות לבין המידות בפועל. ט.ל.ח
חברות שיווק וקידום
נגישות