דירות ותוכניות

בניין A1

פרטי הדירות
בנייןמספר דירהדגםקומהסוג הנכסמספר חדריםכ"אשטחשטח גינה / מרפסת / גגשוק חופשי / זכאיםפנוי \ לא פנוילהורדת
תוכנית הדירה
A11Aקרקעדירת גן 3דרום-מערב82126שוק חופשיתפוס
A12A1קרקעדירת גן 3 צפון-מערב82107שוק חופשיתפוס
A13Bקרקעדירת גן 4 צפון-מזרח-מערב101198שוק חופשיתפוס
A14A1דירה3 דרום-מערב8211זכאיםתפוס
A15A11דירה3 צפון-מערב8211זכאיםתפוס
A16B1דירה4 צפון-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A17A2דירה3 דרום-מערב8211זכאיםתפוס
A18A12דירה3 צפון-מערב8211זכאיםתפוס
A19B2דירה4 צפון-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A110B12דירה4 דרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A111A3דירה3 דרום-מערב8211זכאיםתפוס
A112A13דירה3 צפון-מערב8211זכאיםתפוס
A113B3דירה4 צפון-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A114B13דירה 4 דרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A115A4דירה3 דרום-מערב8211זכאיםתפוס
A116A14דירה3 צפון-מערב8211זכאיםתפוס
A117B4דירה4 צפון-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A118B14דירה4 דרום-מזרח-מערב10112זכאיםתפוס
A119A5דירה3 דרום-מערב8211זכאיםתפוס
A120A15דירה3 צפון-מערב8211זכאיםתפוס
21B5דירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A122B15דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A123A6דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A124A16דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A125B6דירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A126B16דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A127A7דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A128A17דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A129B7דירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A130B17דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A131A8דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A132A18דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A133B8דירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A134B18דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A135A9דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A136A19דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A137B9דירה 4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A138B19דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A139A10דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A140A110דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A141B10דירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A142B110דירה 4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A143A11דירה3דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A144A111דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A145B11דירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A146B111דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A147A12דירה 3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A148A112דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A149B12דירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A150B112דירה4דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A151A13דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A152A113דירה3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A153B13דירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A154B113דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A155A14דירה3 דרום-מערב8211שוק חופשיתפוס
A156A114דירה 3 צפון-מערב8211שוק חופשיתפוס
A157B14דירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A158B114דירה4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A159C15דירה5 צפון-דרום-מערב12945שוק חופשיתפוס
A160B15דירה4 צפון-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס
A161B115דירה 4 דרום-מזרח-מערב10112שוק חופשיתפוס

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות