דירות ותוכניות

בניין B1

פרטי הדירות
בנייןמספר דירהדגםקומהסוג הנכסמספר חדריםכ"אשטחשטח גינה / מרפסת / גגשוק חופשי / זכאיםפנוי \ לא פנוילהורדת
תוכנית הדירה
B11Aקרקעדירה3דרום-מערב8077שוק חופשיתפוס
B12A1קרקעדירה3צפון-מערב80118שוק חופשיתפוס
B13Bקרקעדירה4צפון-מזרח100133שוק חופשיתפוס
B14Cקרקעדירה4דרום-מזרח-מערב100131שוק חופשיתפוס
B15A1דירה3דרום-מערב8011זכאיםתפוס
B16A11דירה3צפון-מערב8011זכאיםתפוס
B17B1דירה4צפון-מזרח10012זכאיםתפוס
B18C1דירה4דרום-מזרח-מערב10012זכאיםתפוס
B19A2דירה3דרום-מערב8011זכאיםתפוס
B110A12דירה3צפון-מערב8011זכאיםתפוס
B111B2דירה4צפון-מזרח10012זכאיםתפוס
B112C2דירה4דרום-מזרח-מערב10012זכאיםתפוס
B113A3דירה3דרום-מערב8011שוק חופשיתפוס
B114A13דירה3צפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B115B3דירה4צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B116C3דירה4דרום-מזרח-מערב10012שוק חופשיתפוס
B117A4דירה3דרום-מערב8011שוק חופשיתפוס
B118A14דירה3צפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B119B4דירה4צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B120C4דירה4דרום-מזרח-מערב10012שוק חופשיתפוס
B121A5דירה3דרום-מערב8011שוק חופשיתפוס
B122A15דירה3צפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B123B5דירה4צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B124C5דירה4דרום-מזרח-מערב10012שוק חופשיתפוס
B125A6דירה3דרום-מערב8011שוק חופשיתפוס
B126A16דירה3צפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B127B6דירה4צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B128C6דירה4דרום-מזרח-מערב10012שוק חופשיתפוס
B129D7פנטהואז5צפון-דרום-מערב12843שוק חופשיתפוס
B130E7פנטהאוז5צפון-דרום-מזרח122105שוק חופשיתפוס

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות