דירות ותוכניות

בניין B2

פרטי הדירות
בנייןמספר דירהדגםקומהסוג הנכסמספר חדריםכ"אשטחשטח גינה / מרפסת / גגשוק חופשי / זכאיםפנוי \ לא פנוילהורדת
תוכנית הדירה
B21Aקרקעדירת גן3צפון-מזרח8090שוק חופשיתפוס
B22A1קרקעדירת גן 3צפון-מערב8038שוק חופשיתפוס
B23Bקרקעדירה4דרום-מערב10020שוק חופשיתפוס
B24Cקרקעדירה4דרום-צפון-מזרח10020שוק חופשיתפוס
B25A1דירה3צפון-מזרח8011זכאיםתפוס
B26A11דירה3צפון-מערב8011זכאיםתפוס
B27B1דירה4דרום-מערב10012זכאיםתפוס
B28C1דירה4דרום-צפון-מזרח10012זכאיםתפוס
B29A2דירה3צפון-מזרח8011זכאיםתפוס
B210A12דירה3צפון-מערב8011זכאיםתפוס
B211B2דירה4דרום-מערב10012זכאיםתפוס
B212C2דירה4דרום-צפון-מזרח10012זכאיםתפוס
B213A3דירה3צפון-מזרח8011שוק חופשיתפוס
B214A13דירה3צפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B215B3דירה4דרום-מערב10012שוק חופשיתפוס
B216C3דירה4דרום-צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B217A4דירה3צפון-מזרח8011שוק חופשיתפוס
B218A14דירה3צפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B219B4דירה4דרום-מערב10012שוק חופשיתפוס
B220C4דירה4דרום-צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B221A5דירה3צפון-מזרח8011שוק חופשיתפוס
B222A15דירה3צפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B223B5דירה4דרום-מערב10012שוק חופשיתפוס
B224C5דירה4דרום-צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B225A6דירה3צפון-מזרח8011שוק חופשיתפוס
B226A16דירה3צפון-מערב8011שוק חופשיתפוס
B227B6דירה4דרום-מערב10012שוק חופשיתפוס
B228C6דירה4דרום-צפון-מזרח10012שוק חופשיתפוס
B229D7פנטהאוז5צפון-מזרח-מערב12843שוק חופשיתפוס
B230E7פנטהאוז5דרום-מזרח-מערב122105שוק חופשיתפוס

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות