מחזיקי תעודת זכאות

בדיקת התאמה והנפקת אישור זכאות


שלב ראשון הינו בירור זכאות להשתתף בהגרלה לשכירת דירה בשכר דירה מפוקח במסגרת פרויקט “דירה להשכיר”. הקריטריונים לזכאות זהים לקריטריונים במסגרת "מחיר למשתכן - חסר דירה". בכל שאלה בנוגע לאישור הזכאות והקריטריונים יש לפנות לחברות הסיוע  של משרד הבינוי והשיכון (עמידר, מילגם ואלונים). לשם בדיקת הקריטריונים והנפקת אישור הזכאות יש להיכנס לאתר משרד הבינוי והשיכון, בלינק הבא -

1.

הרשמה להגרלה

שלב שני הינו הרשמה להגרלה. לאחר הנפקת אישור הזכאות יש לבצע הליך רישום לפרויקט “אשטרום מגורים להשכרה”.

2.

- אישור זכאות. לדוגמאת אישור זכאות לחץ כאן
- תעודת נכה, אישור בדבר היותך נכה מרותק/ת לכיסא גלגלים לצמיתות.

בקשת ההרשמה תכלול את המסמכים הבאים:
- בקשת הרשמה חתומה.
- צילום תעודת זהות של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות.

איך נרשמים להגרלה ?

בשלב ראשון צריך להדפיס את טופס הרשמה, למלא את הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
את טופס ההרשמה והמסמכים יש לשלוח באחת מ- 4 האופציות הבאות אשר מוכרות למשרד השיכון:

דואר רשום

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ממלאים את הפרטים ושולחים בדואר רשום “אשטרום מגורים להשכרה” קרמינצקי 10, ת”א, מיקוד 6789910

משרד היזם במתחם

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ממלאים את הפרטים הנדרשים ומוסרים לנציג החברה במשרדים באתר אשטרום מגורים להשכרה  – המשתלה.

דוא”ל

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ופועלים לפי ההנחיות.
(כפתור זה יהיה זמין להרשמה במהלך תקופת ההרשמה להגרלה בלבד).
mashtela@ashtrom.co.il

פקס

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ממלאים את הפרטים הנדרשים ושולחים לפקס שמספרו:
073-2269849.

לאחר ביצוע ההרשמה תשלח הודעה לכתובת דוא”ל שהוזנה בטופס ההרשמה, המאשרת את קבלת הטפסים. הודעת הדואר האלקטרוני אינה מהווה אישור השתתפות בהגרלה או אישור על תוכן המסמך ותקינתו, אלא את קבלתו בלבד.

  • המידע שיימסר על ידי הנרשמים להגרלה (לרבות שם, מספר תעודת זהות, מספר תעודת זכאות, כתובת ופרטים מזהים נוספים), יועבר לידי החברה ו/או לידי משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמם, לצורך בדיקה ואימות זכאותו של הנרשם, וכי בהגשת המידע על ידי הנרשם – הוא מסכים למסירת המידע למטרה זו.

עיקרון תהליך ההרשמה:

ממלאים את טופס ההרשמה בצירוף המסמכים הנדרשים ושולחים במייל או באמצעות אמצעי ההרשמה שצוינו לעיל.
כל הבקשות יועברו למשרד השיכון לאישור סופי של הזכאות. רק אלו שיאושרו ע”י משרד השיכון ישתתפו בהגרלה.

חשוב להדגיש כי- על כל משק בית (זכאי, בן זוג / בת זוג לרבות ידוע/ה בציבור וילדים מתחת לגיל 18) להגיש בקשת הרשמה אחת בלבד לרבות בני זוג ללא ילדים וכן יחידים הנרשמים יחד. לא ניתן להגיש בקשת הרשמה על שם מועמד אחד ובקשת הרשמה נוספת על שם בן/בת הזוג.

עבור כל בקשה שתתקבל ישלח אישור, אישור זה אינו מהווה אישור הרשמה וכניסה להגרלה (!!) ואינו מהווה אישור בדבר קבלת המסמכים על מנת לאשר את תוכן המסמכים ותקינותם – ייתכן וידרשו מסמכים נוספים, לכן, אישור זה מהווה אישור לקבלת המסמכים בלבד. הודעה על תוצאות הזכייה תתקבל לאחר ביצוע הגרלה בכפוף לכך שתעודת הזכאות בתוקף ביום ההגרלה.

ההגרלה

מועד עריכת ההגרלה לזכאים, מקום עריכת ההגרלה ושיטת ההגרלה מפורטים במסמך "אודות ההגרלה".

3.

תוצאות ההגרלה

התוצאות יתפרסמו באתר ע"פי סדר הזכייה, כמו כן תשלח הודעת זכיה בדואר אלקטרוני.

4.

מזל-טוב. זכיתם! ... ועכשיו...

במידה וזכיתם בהגרלה ולאחר שקבלתם הודעה בגין הזכייה, יש לבצע מספר שלבים:
בחירת הדירה –
בהודעת הזכייה יופיע מועד שבו על הזוכה להגיע ולבחור את הדירה ע”פ סדר הזכייה בהגרלה ולא יאוחר מ-14 יום ממועד פרסום תוצאות ההגרלה.
חתימה על הסכם שכירות -
במעמד בחירת הדירה יקבע מועד לחתימה על הסכם השכירות, במועד זה עליכם להגיע למשרדי החברה עם המסמכים הבאים:
הוראת קבע לחיוב חשבון חתומה ע”י הבנק, בטחונות: ערבות בנקאית (נוסח בהסכם השכירות) או פיקדון במזומן בגובה חודש שכירות וחודש דמי אחזקה.
שטר חוב בגובה 6 חודשי שכירות + 6 חודשי אחזקה. על השטר להיות חתום ע”י 2 ערבים, שאינם שוכרי הדירה אשר אושרו ע”י החברה ושחתימתם אומתה ע”י עורך דין (ניתן להחתים את הערבים במשרד היזם בנוכחות נציג החברה) יש להביא צילום ת. זהות של הערבים כולל הנספח.

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות