דירות ותוכניות

בנייןסוג חוזה שכירותמספר דירהקומהסוג נכסמספר חדריםכיוון אוויר טיפוס דירה שטח דירה שטח מרפסת/גינה מחיר שכ"ד ** להורדת תוכנית הדירה
Aשוק חופשי73דירה2מערבF507
Aשוק חופשי103דירה2מזרחF507
Aשוק חופשי134דירה2מערבF507
Aשוק חופשי164דירה2מזרחF507
Aשוק חופשי195דירה2מערבF507
Aשוק חופשי225דירה2מזרחF507
Aשוק חופשי256דירה2מערבF507
Aשוק חופשי286דירה2מזרחF507
Aשוק חופשי317דירה2מערבF507
Aשוק חופשי347דירה2מזרחF507
Aזכאים42דירה2מזרחF15174514.12 ₪
Aזכאים32דירה2מערבF25274514.12 ₪
Aשוק חופשי22דירת גן 4דרום , מערבH110590
Aשוק חופשי12דירת גן 4דרום , מזרחH2105238
Aשוק חופשי53דירה4דרום , מזרחK10513
Aשוק חופשי63דירה4דרום , מערבK10513
Aשוק חופשי114דירה3דרום , מזרחL27532
Aשוק חופשי124דירה3דרום , מערבL27532
Aזכאים83דירה3צפון , מערבP74106155.62 ₪
Aזכאים93דירה3צפון , מזרחP74106155.62 ₪
Aזכאים144דירה3צפון , מערבP74106155.62 ₪
Aזכאים154דירה3צפון , מזרחP74106155.62 ₪
Aזכאים205דירה3צפון , מערבP74106155.62 ₪
Aזכאים215דירה3צפון , מזרחP74106155.62 ₪
Aשוק חופשי266דירה3צפון , מערבP7410
Aשוק חופשי276דירה3צפון , מזרחP7410
Aשוק חופשי327דירה3צפון , מערבP7410
Aשוק חופשי337דירה3צפון , מזרחP7410
Aשוק חופשי378מיני פנט'4צפון , מערבQ10422
Aשוק חופשי388מיני פנט'4צפון , מזרחQ10422
Aזכאים175דירה3דרום , מזרחR73106155.62 ₪
Aזכאים185דירה3דרום , מערבR73106155.62 ₪
Aשוק חופשי236דירה3דרום , מזרחR7310
Aשוק חופשי246דירה3דרום , מערבR7310
Aשוק חופשי297דירה3דרום , מזרחR7310
Aשוק חופשי307דירה3דרום , מערבR7310
Aשוק חופשי358דירה3דרום , מזרחR7310
Aשוק חופשי368דירה3דרום , מערבR7310
Bשוק חופשי10דירת גן 4צפון , מערבE10629
Bשוק חופשי20דירת גן 4צפון , מזרחE10629
Bזכאים31דירה2מערבF5074514.12 ₪
Bזכאים61דירה2מזרחF5074514.12 ₪
Bזכאים72דירה2מערבF5074514.12 ₪
Bזכאים102דירה2מזרחF5074514.12 ₪
Bשוק חופשי133דירה2מערבF507
Bשוק חופשי163דירה2מזרחF507
Bשוק חופשי194דירה2מערבF507
Bשוק חופשי224דירה2מזרחF507
Bשוק חופשי255דירה2מערבF507
Bשוק חופשי285דירה2מזרחF507
Bשוק חופשי316דירה2מערבF507
Bשוק חופשי346דירה2מזרחF507
Bשוק חופשי377דירה2מערבF507
Bשוק חופשי407דירה2מזרחF507
Bזכאים41דירה4צפון , מערבG105107632.97 ₪
Bזכאים51דירה4צפון , מזרחG105107632.97 ₪
Bזכאים82דירה4צפון , מערבG105107632.97 ₪
Bזכאים92דירה4צפון , מזרחG105107632.97 ₪
Bשוק חופשי122דירה4דרום , מערבH3105183
Bשוק חופשי112דירה4דרום , מזרחH4105149
Bשוק חופשי173דירה4דרום , מזרחK10513
Bשוק חופשי183דירה4דרום , מערבK10513
Bשוק חופשי143דירה3צפון , מערבL17632
Bשוק חופשי153דירה3צפון , מזרחL17632
Bשוק חופשי234דירה3דרום , מזרחL27532
Bשוק חופשי244דירה3דרום , מערבL27532
Bזכאים204דירה3צפון , מערבP74106155.62 ₪
Bזכאים214דירה3צפון , מזרחP74106155.62 ₪
Bשוק חופשי265דירה3צפון , מערבP7410
Bשוק חופשי275דירה3צפון , מזרחP7410
Bשוק חופשי326דירה3צפון , מערבP7410
Bשוק חופשי336דירה3צפון , מזרחP7410
Bשוק חופשי387דירה3צפון , מערבP7410
Bשוק חופשי397דירה3צפון , מזרחP7410
Bשוק חופשי438מיני פנט'4צפון , מערבQ10422
Bשוק חופשי448מיני פנט'4צפון , מזרחQ10422
Bשוק חופשי295דירה3דרום , מזרחR7310
Bשוק חופשי305דירה3דרום , מערבR7310
Bשוק חופשי356דירה3דרום , מזרחR7310
Bשוק חופשי366דירה3דרום , מערבR7310
Bשוק חופשי417דירה3דרום , מזרחR7310
Bשוק חופשי427דירה3דרום , מערבR7310
Bשוק חופשי458דירה3דרום , מזרחR7310
Bשוק חופשי468דירה3דרום , מערבR7310
Cשוק חופשי10דירת גן 4צפון , מזרחE10629
Cשוק חופשי20דירת גן 4צפון , מערבE10629
Cזכאים31דירה2מערבF5074514.12 ₪
Cזכאים61דירה2מזרחF5074514.12 ₪
Cזכאים92דירה2מערבF5074514.12 ₪
Cזכאים122דירה2מזרחF5074514.12 ₪
Cזכאים153דירה2מערבF5074514.12 ₪
Cזכאים183דירה2מזרחF5074514.12 ₪
Cשוק חופשי214דירה2מערבF507
Cשוק חופשי244דירה2מזרחF507
Cשוק חופשי275דירה2מערבF507
Cשוק חופשי305דירה2מזרחF507
Cשוק חופשי336דירה2מערבF507
Cשוק חופשי366דירה2מזרחF507
Cשוק חופשי397דירה2מערבF507
Cשוק חופשי427דירה2מזרחF507
Cזכאים41דירה4צפון , מערבG105107632.97 ₪
Cזכאים51דירה4צפון , מזרחG105107632.97 ₪
Cשוק חופשי102דירה4צפון , מערבG10510
Cשוק חופשי112דירה4צפון , מזרחG10510
Cשוק חופשי82דירה4דרום , מערבH5105149
Cשוק חופשי72דירה4דרום , מזרחH6105177
Cשוק חופשי133דירה4דרום , מזרחK10513
Cשוק חופשי143דירה4דרום , מערבK10513
Cשוק חופשי163דירה3צפון , מערבL17632
Cשוק חופשי173דירה3צפון , מזרחL17632
Cשוק חופשי194דירה3דרום , מזרחL27532
Cשוק חופשי204דירה3דרום , מערבL27532
Cזכאים224דירה3צפון , מערבP74106155.62 ₪
Cזכאים234דירה3צפון , מזרחP74106155.62 ₪
Cזכאים285דירה3צפון , מערבP74106155.62 ₪
Cזכאים295דירה3צפון , מזרחP74106155.62 ₪
Cשוק חופשי346דירה3צפון , מערבP7410
Cשוק חופשי356דירה3צפון , מזרחP7410
Cשוק חופשי407דירה3צפון , מערבP7410
Cשוק חופשי417דירה3צפון , מזרחP7410
Cשוק חופשי458מיני פנט'4צפון , מערבQ10422
Cשוק חופשי468מיני פנט'4צפון , מזרחQ10422
Cשוק חופשי255דירה3דרום , מזרחR7310
Cשוק חופשי265דירה3דרום , מערבR7310
Cשוק חופשי316דירה3דרום , מזרחR7310
Cשוק חופשי326דירה3דרום , מערבR7310
Cשוק חופשי377דירה3דרום , מזרחR7310
Cשוק חופשי387דירה3דרום , מערבR7310
Cשוק חופשי438דירה3דרום , מזרחR7310
Cשוק חופשי448דירה3דרום , מערבR7310
Dשוק חופשי10דירת גן 4צפון , מזרחE10629
Dשוק חופשי20דירת גן 4צפון , מערבE10629
Dזכאים31דירה2מערבF5074514.12 ₪
Dזכאים61דירה2מזרחF5074514.12 ₪
Dזכאים72דירה2מערבF5074514.12 ₪
Dזכאים102דירה2מזרחF5074514.12 ₪
Dזכאים133דירה2מערבF5074514.12 ₪
Dזכאים163דירה2מזרחF5074514.12 ₪
Dשוק חופשי194דירה2מערבF507
Dשוק חופשי224דירה2מזרחF507
Dשוק חופשי255דירה2מערבF507
Dשוק חופשי285דירה2מזרחF507
Dשוק חופשי316דירה2מערבF507
Dשוק חופשי346דירה2מזרחF507
Dשוק חופשי377דירה2מערבF507
Dשוק חופשי407דירה2מזרחF507
Dזכאים41דירה4צפון , מערבG105107632.97 ₪
Dזכאים51דירה4צפון , מזרחG105107632.97 ₪
Dשוק חופשי82דירה4צפון , מערבG10510
Dשוק חופשי92דירה4צפון , מזרחG10510
Dשוק חופשי122דירה4דרום , מערבH7105244
Dשוק חופשי112דירה4דרום , מזרחH810592
Dשוק חופשי173דירה4דרום , מזרחK10513
Dשוק חופשי183דירה4דרום , מערבK10513
Dשוק חופשי143דירה3צפון , מערבL17632
Dשוק חופשי153דירה3צפון , מזרחL17632
Dשוק חופשי234דירה3דרום , מזרחL27532
Dשוק חופשי244דירה3דרום , מערבL27532
Dזכאים204דירה3צפון , מערבP74106155.62 ₪
Dזכאים214דירה3צפון , מזרחP74106155.62 ₪
Dזכאים265דירה3צפון , מערבP74106155.62 ₪
Dשוק חופשי275דירה3צפון , מזרחP7410
Dשוק חופשי326דירה3צפון , מערבP7410
Dשוק חופשי336דירה3צפון , מזרחP7410
Dשוק חופשי387דירה3צפון , מערבP7410
Dשוק חופשי397דירה3צפון , מזרחP7410
Dשוק חופשי438מיני פנט'4צפון , מערבQ10422
Dשוק חופשי448מיני פנט'4צפון , מזרחQ10422
Dזכאים305דירה3דרום , מערבR73106155.62 ₪
Dשוק חופשי295דירה3דרום , מזרחR7310
Dשוק חופשי356דירה3דרום , מזרחR7310
Dשוק חופשי366דירה3דרום , מערבR7310
Dשוק חופשי417דירה3דרום , מזרחR7310
Dשוק חופשי427דירה3דרום , מערבR7310
Dשוק חופשי458דירה3דרום , מזרחR7310
Dשוק חופשי468דירה3דרום , מערבR7310

* דמי האחזקה עבור דירות בשכר דירה מפוקח הינם בסך של 4.34 ₪ למ"ר, כשהם מוצמדים למדד הבסיס (מדד יוני 2022)
** דמי השכירות עבור דירות הזכאים מוצמדים למדד הבסיס (אוגוסט 2022)

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות