wazenav
דירות ותוכניות

בניין B3

בניין B3
בנייןמספר דירהקומהטיפוס דירהסוג נכסמספר חדריםכיוון אוויר שטח שטח מרפסת/גינה/גגשוק חופשי/זכאיםמושכר/לא מושכרלהורדת תוכנית דירהדמ''ש (ש''ח)חתימה על בקשת הרשמה
B31קרקעB5דירת גן5דרום/מערב109.224.8שוק חופשימושכר
B32קרקעB5דירת גן5צפון/מערב109.253שוק חופשימושכר
B331B4דירה4דרום/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B341B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B351B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B361B4דירה4צפון/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B372B4דירה4דרום/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B382B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B392B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3102B4דירה4צפון/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B3113B4דירה4דרום/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B3123B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3133B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3143B4דירה4צפון/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B3154B4דירה4דרום/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B3164B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3174B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3184B4דירה4צפון/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B3195B4דירה4דרום/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B3205B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3215B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3225B4דירה4צפון/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B3236B4דירה4דרום/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B3246B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3256B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3266B4דירה4צפון/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B3277B4דירה4דרום/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B3287B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3297B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3307B4דירה4צפון/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B3318B4דירה4דרום/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B3328B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3338B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B3348B4דירה4צפון/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B3359PBפנטהאוז5מזרח/דרום/מערב12392.6שוק חופשימושכר
B3369PBפנטהאוז5מזרח/צפון/מערב12392.6שוק חופשימושכר
בנייןמספר דירהקומהטיפוס דירהסוג נכסמספר חדריםכיוון אוויר שטח שטח מרפסת/גינה/גגשוק חופשי/זכאיםפנוי/לא פנוילהורדת תוכנית דירהדמ''ש (ש''ח)חתימה על בקשת הרשמה

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות