wazenav
דירות ותוכניות

בניין A6

פרטי הדירות בניין A6
בנייןמספר דירהקומהטיפוס דירהסוג נכסמספר חדריםכיוון אוויר שטח שטח מרפסת/גינה/גגשוק חופשי/זכאיםמושכר/לא מושכרלהורדת תוכנית דירהדמ''ש (ש''ח)חתימה על בקשת הרשמה
A61קרקעA3bדירת גן3דרום/מזרח7742.8שוק חופשימושכר
A62קרקעA3aדירה3דרום757.3זכאיםמושכר
A63קרקעA2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A64קרקעA4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A65קרקעA4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A66קרקעA3bדירת גן3צפון/מזרח7742.8שוק חופשימושכר
A671A3bדירה3דרום/מזרח777.4זכאיםמושכר
A681A3aדירה3דרום757.3זכאיםמושכר
A691A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A6101A4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A6111A4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A6121A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A6131A3aדירה3צפון757.3זכאיםמושכר
A6141A3bדירה3צפון/מזרח777.4זכאיםמושכר
A6152A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6162A3aדירה3דרום757.3זכאיםמושכר
A6172A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A6182A4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A6192A4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A6202A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A6212A3aדירה3צפון757.3זכאיםמושכר
A6222A3bדירה3צפון/מזרח777.4זכאיםמושכר
A6233A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6243A3aדירה3דרום757.3שוק חופשימושכר
A6253A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A6263A4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A6273A4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A6283A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A6293A3aדירה3צפון757.3שוק חופשימושכר
A6303A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6314A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6324A3aדירה3דרום757.3שוק חופשימושכר
A6334A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A6344A4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A6354A4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A6364A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A6374A3aדירה3צפון757.3שוק חופשימושכר
A6384A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6395A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6405A3aדירה3דרום757.3שוק חופשימושכר
A6415A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A6425A4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A6435A4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A6445A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A6455A3aדירה3צפון757.3שוק חופשימושכר
A6465A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6476A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6486A3aדירה3דרום757.3שוק חופשימושכר
A6496A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A6506A4דירה4דרום/מערב937.4שוק חופשימושכר
A6516A4דירה4צפון/מערב937.4שוק חופשימושכר
A6526A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A6536A3aדירה3צפון757.3שוק חופשימושכר
A6546A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6557A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6567A3aדירה3דרום757.3שוק חופשימושכר
A6577A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A6587A4דירה4דרום/מערב937.4שוק חופשימושכר
A6597A4דירה4צפון/מערב937.4שוק חופשימושכר
A6607A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A6617A3aדירה3צפון757.3שוק חופשימושכר
A6627A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6638A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6648A3aדירה3דרום757.4שוק חופשימושכר
A6658A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A6668A4דירה4דרום/מערב937.4שוק חופשימושכר
A6678A4דירה4צפון/מערב937.4שוק חופשימושכר
A6688A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A6698A3aדירה3צפון757.4שוק חופשימושכר
A6708A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A6719P4bפנטהאוז4דרום/מזרח10556.9שוק חופשימושכר
A6729P4aפנטהאוז4דרום/מערב10059.3שוק חופשימושכר
A6739P4aפנטהאוז4צפון/מערב10059.3שוק חופשימושכר
A6749P4bפנטהאוז4צפון/מזרח10556.9שוק חופשימושכר

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות