wazenav
דירות ותוכניות

בניין A1

בניין A1
בנייןמספר דירהקומהטיפוס דירהסוג נכסמספר חדריםכיוון אוויר שטח שטח מרפסת/גינה/גגשוק חופשי/זכאיםמושכר/לא מושכרלהורדת תוכנית דירהדמ''ש (ש''ח)חתימה על בקשת הרשמה
A11-1A2דירת גן2צפון64.367.1שוק חופשימושכר
A12-1A3aדירת גן3צפון7774.3שוק חופשימושכר
A13קרקעA4דירת גן4דרום/מערב9244.8שוק חופשימושכר
A14קרקעA4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A15קרקעA2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A16קרקעA3aדירה3צפון757זכאיםמושכר
A17קרקעA3bדירת גן3צפון/מזרח7794.7שוק חופשימושכר
A18קרקעA3bדירת גן3דרום/מזרח7799.1שוק חופשימושכר
A191A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A1101A4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A1111A4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A1121A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A1131A3aדירה3צפון757זכאיםמושכר
A1141A3bדירה3צפון/מזרח777.4זכאיםמושכר
A1151A3bדירה3דרום/מזרח777.4זכאיםמושכר
A1161A3aדירה3דרום757זכאיםמושכר
A1172A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A1182A4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A1192A4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A1202A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A1212A3aדירה3צפון757זכאיםמושכר
A1222A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1232A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1242A3aדירה3דרום757זכאיםמושכר
A1253A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A1263A4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A1273A4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A1283A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A1293A3aדירה3צפון757שוק חופשימושכר
A1303A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1313A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1323A3aדירה3דרום757שוק חופשימושכר
A1334A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A1344A4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A1354A4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A1364A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A1374A3aדירה3צפון757שוק חופשימושכר
A1384A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1394A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1404A3aדירה3דרום757שוק חופשימושכר
A1415A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A1425A4דירה4דרום/מערב937.4זכאיםמושכר
A1435A4דירה4צפון/מערב937.4זכאיםמושכר
A1445A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A1455A3aדירה3צפון757שוק חופשימושכר
A1465A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1475A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1485A3aדירה3דרום757שוק חופשימושכר
A1496A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A1506A4דירה4דרום/מערב937.4שוק חופשימושכר
A1516A4דירה4צפון/מערב937.4שוק חופשימושכר
A1526A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A1536A3aדירה3צפון757שוק חופשימושכר
A1546A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1556A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1566A3aדירה3דרום757שוק חופשימושכר
A1577A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A1587A4דירה4דרום/מערב937.4שוק חופשימושכר
A1597A4דירה4צפון/מערב937.4שוק חופשימושכר
A1607A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A1617A3aדירה3צפון757שוק חופשימושכר
A1627A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1637A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1647A3aדירה3דרום757שוק חופשימושכר
A1658A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A1668A4דירה4דרום/מערב937.4שוק חופשימושכר
A1678A4דירה4צפון/מערב937.4שוק חופשימושכר
A1688A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A1698A3aדירה3צפון757שוק חופשימושכר
A1708A3bדירה3צפון/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1718A3bדירה3דרום/מזרח777.4שוק חופשימושכר
A1728A3aדירה3דרום757שוק חופשימושכר
A1739P4aפנטהאוז4דרום/מערב10059.4שוק חופשימושכר
A1749P4aפנטהאוז4צפון/מערב10059.4שוק חופשימושכר
A1759P4bפנטהאוז4צפון/מזרח10556.9שוק חופשימושכר
A1769P4bפנטהאוז4דרום/מזרח10557.2שוק חופשימושכר

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות