wazenav
דירות ותוכניות

בניין A5

בניין A5
בנייןמספר דירהקומהטיפוס דירהסוג נכסמספר חדריםכיוון אוויר שטח שטח מרפסת/גינה/גגשוק חופשי/זכאיםמושכר/לא מושכרלהורדת תוכנית דירהדמ''ש (ש''ח)חתימה על בקשת הרשמה
A51קרקעA4דירה4דרום/מזרח937.4זכאיםמושכר
A52קרקעA2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A53קרקעA3aדירה3דרום757.3זכאיםמושכר
A54קרקעA3bדירת גן3דרום/מערב7743.9שוק חופשימושכר
A55קרקעA3bדירת גן3צפון/מערב7743.9שוק חופשימושכר
A56קרקעA3aדירת גן3צפון7548.2שוק חופשימושכר
A571A4דירה4צפון/מזרח937.4זכאיםמושכר
A581A4דירה4דרום/מזרח937.4זכאיםמושכר
A591A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A5101A3aדירה3דרום757.3זכאיםמושכר
A5111A3bדירה3דרום/מערב777.4זכאיםמושכר
A5121A3bדירה3צפון/מערב777.4זכאיםמושכר
A5131A3aדירה3צפון757.3זכאיםמושכר
A5141A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A5152A4דירה4צפון/מזרח937.4זכאיםמושכר
A5162A4דירה4דרום/מזרח937.4זכאיםמושכר
A5172A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A5182A3aדירה3דרום757.3זכאיםמושכר
A5192A3bדירה3דרום/מערב777.4זכאיםמושכר
A5202A3bדירה3צפון/מערב777.4זכאיםמושכר
A5212A3aדירה3צפון757.3זכאיםמושכר
A5222A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A5233A4דירה4צפון/מזרח937.4זכאיםמושכר
A5243A4דירה4דרום/מזרח937.4זכאיםמושכר
A5253A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A5263A3aדירה3דרום757.3שוק חופשימושכר
A5273A3bדירה3דרום/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5283A3bדירה3צפון/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5293A3aדירה3צפון757.3שוק חופשימושכר
A5303A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A5314A4דירה4צפון/מזרח937.4זכאיםמושכר
A5324A4דירה4דרום/מזרח937.4זכאיםמושכר
A5334A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A5344A3aדירה3דרום757.3שוק חופשימושכר
A5354A3bדירה3דרום/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5364A3bדירה3צפון/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5374A3aדירה3צפון757.3שוק חופשימושכר
A5384A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A5395A4דירה4צפון/מזרח937.4זכאיםמושכר
A5405A4דירה4דרום/מזרח937.4זכאיםמושכר
A5415A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A5425A3aדירה3דרום757.3שוק חופשילא פנוי
A5435A3bדירה3דרום/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5445A3bדירה3צפון/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5455A3aדירה3צפון757.3שוק חופשימושכר
A5465A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A5476A4דירה4צפון/מזרח937.4שוק חופשימושכר
A5486A4דירה4דרום/מזרח937.4שוק חופשימושכר
A5496A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A5506A3aדירה3דרום757.3שוק חופשימושכר
A5516A3bדירה3דרום/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5526A3bדירה3צפון/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5536A3aדירה3צפון757.3שוק חופשימושכר
A5546A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A5557A4דירה4צפון/מזרח937.4שוק חופשימושכר
A5567A4דירה4דרום/מזרח937.4שוק חופשימושכר
A5577A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A5587A3aדירה3דרום757.3שוק חופשימושכר
A5597A3bדירה3דרום/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5607A3bדירה3צפון/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5617A3aדירה3צפון757.3שוק חופשימושכר
A5627A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A5638A4דירה4צפון/מזרח937.4שוק חופשימושכר
A5648A4דירה4דרום/מזרח937.4שוק חופשימושכר
A5658A2דירה2דרום64.36.4שוק חופשימושכר
A5668A3aדירה3דרום757.4שוק חופשימושכר
A5678A3bדירה3דרום/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5688A3bדירה3צפון/מערב777.4שוק חופשימושכר
A5698A3aדירה3צפון757.4שוק חופשימושכר
A5708A2דירה2צפון64.36.4שוק חופשימושכר
A5719P4aפנטהאוז4דרום/מזרח10059.3שוק חופשימושכר
A5729P4bפנטהאוז4דרום/מערב10556.9שוק חופשימושכר
A5739P4bפנטהאוז4צפון/מערב10556.9שוק חופשימושכר
A5749P4aפנטהאוז4צפון/מזרח10059.3שוק חופשימושכר

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות