wazenav
דירות ותוכניות

בניין B4

בניין B4
בנייןמספר דירהקומהטיפוס דירהסוג נכסמספר חדריםכיוון אוויר שטח שטח מרפסת/גינה/גגשוק חופשי/זכאיםמושכר/לא מושכרלהורדת תוכנית דירהדמ''ש (ש''ח)חתימה על בקשת הרשמה
B41קרקעB5דירת גן5דרום/מערב109.224.7שוק חופשימושכר
B42קרקעB5דירת גן5צפון/מערב109.253שוק חופשימושכר
B431B4דירה4דרום/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B441B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B451B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B461B4דירה4צפון/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B472B4דירה4דרום/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B482B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B492B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4102B4דירה4צפון/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B4113B4דירה4דרום/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B4123B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4133B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4143B4דירה4צפון/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B4154B4דירה4דרום/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B4164B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4174B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4184B4דירה4צפון/מזרח9310.7זכאיםמושכר
B4195B4דירה4דרום/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B4205B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4215B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4225B4דירה4צפון/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B4236B4דירה4דרום/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B4246B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4256B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4266B4דירה4צפון/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B4277B4דירה4דרום/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B4287B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4297B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4307B4דירה4צפון/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B4318B4דירה4דרום/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B4328B5דירה5דרום/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4338B5דירה5צפון/מערב109.210.9שוק חופשימושכר
B4348B4דירה4צפון/מזרח9310.7שוק חופשימושכר
B4359PBפנטהאוז5מזרח/דרום/מערב12392.6שוק חופשימושכר
B4369PBפנטהאוז5מזרח/צפון/מערב12392.6שוק חופשימושכר

מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הצהרת נגישות

חברות שיווק וקידום
נגישות